Fasadevask

Forurensning bryter ned fasaden

Sur nedbør, forurensning, støv og smuss er et stort problem på alle fasader i dag. Jo lenger de får erodere, desto vanskeligere blir det å fjerne.
Vedlikeholdskostnadene vil derfor bli høyere jo lenger man venter med fasadevasken.

Sopp og grønske på fasaden

Med de siste årenes milde vintre har vekstbetingelsene for sopp og grønske på fasader blitt gode. Skitt og smuss på fasaden ødelegger ikke bare malingsfilmen, men den gir også grobunn for grønske og svertesopp. Vi anbefaler å vaske fasaden årlig for å forebygge dette problemet.

Miljøvennlig fasadevask

Vi har valgt å benytte høytrykksspylere, som regnes som ledende på markedet. Det gjør at vi utfører de fleste oppdrag uten bruk av skadelige kjemikalier, og sparer naturen for unødvendige utslipp.

I situasjoner hvor det det kreves tilsatte kjemikalier for å få unna de vanskeligste flekkene anvender vi alltid miljøvennlige, biologisk nedbrytbare alternativer.